Νομιμοποίηση οχήματος

Θεσμικό πλαίσιο LPG - διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης, έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για  εγκατάστασεις συστημάτων υγραερίου στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα αυτό ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο . Κάποιοι φοβούνται με την ιδέα πως θα μεταφέρουν στο όχημά τους μια δεξαμενή με υγραέριο. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι ένα όχημα που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης  είναι ασφαλέστερο σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο. Βασική προϋπόθεση όμως για να ισχύει αυτό είναι η κατάλληλη επιλογή του κιτ υγραεριοκίνησης και η σωστή εγκατάσταση του συστήματος στη πράξη και σύμφωνα με τα οριζόμενα πλαίσια από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε  τον ελεγκτικό ρόλο στα ΚΤΕΟ. Το ΚΤΕΟ είναι υπεύθυνο να πιστοποιήσει ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος

Αρχικά θα πρέπει να επιλέξει τον σωστό μηχανικό που θα κάνει την εγκατάσταση. Εδώ βασικό είναι, ο εγκαταστάτης να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σαν εγκαταστάτης συστημάτων αέριων καυσίμων και να δραστηριοποιείται σε συνεργείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας ως συνεργείου εγκατάστασης αέριων καυσίμων.

Επόμενο βασικό κριτήριο είναι η τιμή σε σχέση με το το προιόν και την εργασία που θα κανει. Εδώ ρόλο παίζουν αρχικά τα κυβικά και οι ιδιαιτερότητες του οχήματός μας, η ποιότητα του κιτ υγραεριοκίνησης και φυσικά η εργασία και οι παροχές κάθε εγκαταστάτη. 

Αφού προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός κιτ υγραεριοκίνησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα (εντός ενός μήνα) στην νομιμοποίηση της διασκευής. Τι εννοούμε όταν λέμε νομιμοποίηση της διασκευής; Εάν παρατηρήσουμε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός μας στη θέση καύσιμο αναγράφεται το είδος του καυσίμου του οχήματός μας που μπορεί να είναι ‘’βενζίνη’’, ‘’βενζίνη αμόλυβδη καταλυτική’’, ’’πετρέλαιο’’ , ‘’πετρέλαιο καταλυτικό’’. Αυτή η σήμανση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του οχήματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών πρέπει να δηλώνεται και να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας εντός ενός μήνα από την αλλαγή του χαρακτηριστικού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, σε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις και ο έλεγχος κρίνεται ανεπιτυχής, το όχημα δηλαδή ‘’κόβεται’’, ή ακόμη και να επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου στον δρόμο ( λίγο σπάνιο). Επομένως, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία  ώστε η άδεια κυκλοφορίας να αναγράφει το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο.  Η δήλωση του νέου καυσίμου γίνεται στην Διεύθυνση μεταφορών της Περιφέρειας που ανήκει το όχημα μετά από ειδικό Τεχνικό Έλεγχο Υγραεριοκίνησης που διενεργείται από τα ΚΤΕΟ το οποίο εκδίδει πρακτικό έγκρισης της διασκευής και το αποστέλλει στην Διεύθυνση Μεταφορών, την οποία μετά από κάποιες μέρες ( περίπου 20 ) πρέπει να επισκεφτούμε και να αιτηθούμε την προσθήκη στην άδεια (γίνεται επι τόπου με κάποια αναμονή). Τέλος, δηλώνουμε τη νεα άδεια και στην ασφαλιστική μας εταιρεία για κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.

Περιοδικότητα

Κατά τον διετή προγραμματισμένο Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο Διασκευασμένου οχήματος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη μηχανικού συσκευών υγραεριοκίνησης κάθε φορά που αυτός πραγματοποιείται. Γι’αυτό, κάθε δυο χρόνια που χρειάζεται να περνάτε το όχημά σας ΚΤΕΟ, θα πρέπει να προμηθεύεστε την Υ.Δ. αφού πρώτα γίνει ο επιτόπιος έλεγχος και το καθιερωμένο σέρβις του συστήματος όπως αυτό χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του. Έτσι διασφαλίζεται ότι το σύστημα συνεχίζει να πληρεί τις αρχικές προδιαγραφές .

Εδώ να σημειώσουμε ότι το κιτ διασκευασμένου οχήματος δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τα εξαρτήματα αντικαθίστανται μόνο σε περίπτωση βλάβης, εκτός από τη δεξαμενή η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να αντικαθίσταται ανά 10ετία.

Τα παραπάνω αποτελούν ενημέρωση προς τους πελάτες μας σχετικά με την μετατροπή των οχημάτων τους. Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ισχύουσες διατάξεις  και η ισχύς αυτών μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που αυτό καθοριστεί από την νομοθεσία.

Frequently asked questions