Συστήματα υγραεριοκίνησης

BRC gas equipment από την Autogas Experts


Στη λογική της μείωσης του κόστους χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου μας, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, είναι και η μείωση της δαπάνης για καύσιμο. Με αυτή τη σκέψη για όλους εσάς, τους κατόχους αυτοκινήτων ανεξαρτήτως μάρκας, είμαστε έτοιμοι και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε στο αυτοκίνητο σας το σύστημα duel fuel εναλλακτικού καυσίμου LPG - υγραέριο κίνησης με την τεχνογνωσία της BRC, το οποίο είναι πραγματική ανάσα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τσέπη σας.

Η εταιρεία μας Κ.Σ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι επίσημος διανομέας της BRC GAS EQUIPMENT πιστοποιημένη στο να πουλάει , να τοποθετεί αλλά και να επισκευάζει τα συγκεκριμένα κορυφαία συστήματα υγραερίου κίνησης.

Αρχικά να σημειώσουμε κατι πολύ σημαντικό: Μπορούμε να παρέχουμε ασφαλή διάγνωση καταλληλότητας οχήματος για τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικού τύπου κιτ ανάλογα με τον τύπο και τις ανάγκες του κινητήρα κάθε οχήματος καθώς επίσης και κορυφαίας ποιότητας πιστοποιημένες δεξαμενές.
Βασική επίσης αρχή μας η τήρηση των αυστηρών στάνταρτς ποιότητας τοποθέτησης και ασφάλειας λειτουργίας.

Επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού οικονομίας για κάθε αυτοκίνητο λόγω της σωστής λειτουργίας του κιτ και του σωστού προγραμματισμού που έγινε σε αυτό.

Η διαρκής μας εξέλιξη σε τεχνολογικά θέματα που αφορούν την υγραεριοκίνηση και οι επιτυχείς  διασκευές μας, μας καθιστούν experts στο είδος μας. Ετσι η ποιότητα της διασκευής  είναι η βέλτιστη σε σχέση με την τιμή της διασκευής (best value for money)

Τοποθέτηση συσκευής υγραερίου


Κανονισμός LPG - Χρήσιμες πληροφορίες

Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αδειοδοτημένο συνεργείο συντήρησης, επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα.

Η εργασία πρέπει να γίνεται από μηχανικό που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου.

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος του υγραερίου ο μηχανικός υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του αυτοκινήτου αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, με την οποία ενημερώνει το Κ.Τ.Ε.Ο. πως η διασκευή έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο περνάει από τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο. και αν διαπιστωθεί πως η εργασία έγινε πράγματι με βάση τους κανόνες του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας που είναι αρμόδια για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, συμπληρώνεται στην άδεια κυκλοφορίας η χρήση υγραερίου ως καυσίμου κίνησης.

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων μπορεί να γίνει είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., όπου τα στοιχεία του συνεργείου, του μηχανικού και των εξαρτημάτων θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεκριμένα ή όχι.

Οι επόμενοι τεχνικοί έλεγχοι επίσης μπορούν να γίνουν είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. για τoυς οποίους ο πιστοποιημένος επισκευαστής δίνει βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος.

Προσοχή λοιπόν που θα βάλετε υγραέριο στο αυτοκίνητό σας. Επιλέξτε αδειοδοτημένο συνεργείο και πιστοποιημένο μηχανικό! 

Frequently asked questions